IZZIV #17


Cilj je narediti 100 PULL U-ov.. Vsakič, ko se ustavite sledi kazen.

Za kazen morate opraviti s štirimi vajami, katere so navedene na priloženi sliki. Za vsako vajo morate opraviti isto število ponovitev, kolikor vam jih je uspelo narediti na PULL UP-ih.

*v primeru da ne zmorete narediti vsaj 6 PULL UP-ov, lahko na mesto te vaje naredite veslanje na drogu. Samo izvedbo si lahko ogledate na tej povezavi. https://youtu.be/HOAYgW5AmZE

AKCIJA!!!

Varovanje osebnih podatkov Copyright, vse pravice pridržane - Janez Igličar s.p. ,2018